Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara

Anunțuri

Actualizare: 26/10/2015
vezi toate anunțurile

Orar licență

Actualizare: 20/10/2015
vezi orarul de licenţă

Orar master

Actualizare: 02/10/2015
vezi orarul de masterat
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - UNIVERSITATE CU GRAD DE INCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir” este o UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS (AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR).
Click aici pentru a vedea certificatul
Documente acreditare

 

Fiţi bineveniţi în familia Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Timişoara!

Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara, componentă a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1991, fiind cea dintâi facultate cu acest profil din vestul ţării. A douăzecea generaţie de studenţi încheie studiile anul acesta, în timp ce peste 800 de studenţi urmează cursurile la zi, frecvenţă redusă şi master.

Profilul facultăţii noastre se înscrie în contextul general de pregătire a viitorilor specialişti din Romania şi din ţările Uniunii Europene. Misiunea explicit asumată de Facultate este asigurarea unei pregătiri superioare pentru profesia de economist, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor. Prin profilul ei, Facultatea asigură un învăţământ alternativ şi complementar învăţământului superior public.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial a extins continuu cooperarea cu alte facultăţi din ţară şi din străinătate, având colaborări cu Universităţi din Serbia, Ungaria, Bosnia şi Herţegovina în vederea realizării de sesiuni ştiinţifice şi conferinţe internaţionale comune şi îmbunătăţirea activităţii de cercetare.

Universitatea noastră este acreditată conform Legii nr. 238/2002 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 687/30.09 2003. Facultatea a fost reacreditată în 22 iulie 2010 odată cu acreditarea institutională a Universităţii care a primit GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, acordat de ARACIS (AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR), având dreptul să organizeze examenul de licenţă şi disertaţie în cadrul facultăţii, având comisie proprie.

De asemenea, în cadrul Facultăţii sunt organizate doua masterate: Administrarea şi Negocierea în Afaceri, masterat acreditat de ARACIS în 18.03.2010 (publicat în Monitorul Oficial nr. 595/23.08.2010) şi Administrarea Afacerilor în Turism, masterat acreditat de ARACIS în 20.05.2010 (publicat în Monitorul Oficial nr. 595/23.08.2010).

Facultatea oferă studenţilor  şi masteranzilor un număr considerabil de cursuri conform programelor analitice adaptate la curiculele altor facultăţi de profil din ţară şi străinătate şi la cerinţele pieţei muncii. Pe lângă acestea, facultatea oferă experienţe de neuitat, relaţii interumane de calitate , un mediu de învăţare modern şi stimulativ.

Colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Timişoara vă aşteaptă cu drag să treceţi pragul facultăţii noastre fie în calitate de viitori studenţi, parteneri de afaceri, sau profesionişti în turism, comerţ şi servicii.

Vă aşteptăm cu drag!

Decan,
Conf. univ. dr. Miculescu Marius