Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara

Anunțuri

Actualizare: 08/04/2014
vezi toate anunțurile

Orar licență

Actualizare: 08/04/2014
vezi orarul de licenţă

Orar master

Actualizare: 08/04/2014
vezi orarul de masterat
Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - UNIVERSITATE CU GRAD DE INCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir” este o UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS (AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR).
Click aici pentru a vedea certificatul
Documente acreditare

                         

Fiţi bineveniţi în familia Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Timişoara!

Facultatea de Management Turistic şi Comercial Timişoara, componentă a Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1991, fiind cea dintâi facultate cu acest profil din vestul ţării. A douăzecea generaţie de studenţi încheie studiile anul acesta, în timp ce peste 1700 de studenţi urmează cursurile la zi, frecvenţă redusă şi master.

Profilul facultăţii noastre se înscrie în contextul general de pregătire a viitorilor specialişti din Romania şi din ţările Uniunii Europene. Misiunea explicit asumată de Facultate este asigurarea unei pregătiri superioare pentru profesia de economist, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor. Prin profilul ei, Facultatea asigură un învăţământ alternativ şi complementar învăţământului superior public.

Facultatea de Management Turistic şi Comercial a extins continuu cooperarea cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest Timişoara pe linia susţinerii examenului de licenţă, sesiunii ştiinţifice comune, asigurării accesului studenţilor la Biblioteca Universităţii, precum şi cu alte universităţi din ţară. Examenul de licenţă se organizează în cadrul Facultăţii noastre, având comisie proprie.

Universitatea noastră este acreditată conform Legii nr. 238/2002 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 687/30.09 2003. Facultatea a fost reacreditată în 22 iulie 2010 odată cu acreditarea institutională a Universităţii care a primit GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, acordat de ARACIS (AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR).

De asemenea, în cadrul Facultăţii sunt organizate doua masterate: Administrarea şi Negocierea în Afaceri, masterat acreditat de ARACIS în 18.03.2010 (publicat în Monitorul Oficial nr. 595/23.08.2010) şi Administrarea Afacerilor în Turism, masterat acreditat de ARACIS în 20.05.2010 (publicat în Monitorul Oficial nr. 595/23.08.2010).

Decan,
Conf. univ. dr. Sava Cipriana