Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - UNIVERSITATE CU GRAD DE INCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir” este o UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS (AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR).
Click aici pentru a vedea certificatul
Documente acreditare

Formular înscriere online

Date de identificare :

Subsemnatul/a: , Nascut/a la data:
In localitatea: , Judetul:
Nationalitatea: , Cetatenia: , Religia:
Posesor al B.I. / C.I.: seria nr.
CNP: , Eliberat la: data de politia

Cu domiciliu stabil in:

Localitatea: , Judetul: , Cod postal:
Strada: , Nr.: , Bl. , Sc.: , Ap.
Telefon:

Cu domiciliu flotant in:

Localitatea: , Judetul: , Cod postal:
Strada: , Nr.: , Bl. , Sc.: , Ap.
Telefon:
Locul de munca: (completati daca este cazul)

Starea civila:

Starea civila:
Numele dupa casatorie: (completati daca este cazul)
Religia:

Parintii:

Numele si prenumele tatalui: , Domiciliul:
Telefon: , Locul de munca:
Numele si prenumele mamei: , Domiciliul:
Telefon: , Locul de munca:

Liceul absolvit:

Numele liceului : , Profil liceu :
Localitatea : , Promotia :
Diploma nr.: , Eliberata la data de :
Media de bacalaureat :

Facultatea absolvita:

Se va completa doar in cazul inscrierii la programele de masterat!

Numele facultatii : , Profil facultate :
Localitatea : , Promotia : , Diploma nr.:
Eliberata la data de: , Media de licenta:

Serviciul militar :

Stare serviciu militar :
Satisfacut : in anul : , posed livretul militar seria , numar
Nesatisfacut : adeverinta de recrutare numar: din

Va rog sa-mi aprobati inscrierea dosarului pentru admitere in anul I de studii la Facultatea de Management Turistic si Comercial Timisoara in anul universitar 2014-2015 la :

Doresc sa studiez :

Obligatoriu - prima limba:
Facultativ - a doua limba:

Am luat la cunostinta faptul ca devin student/a al acestei facultati numai dupa achitare taxei de scolarizare.