Anunțuri

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL III

Examenele restante la Practică și Proiecte economice vor avea loc în data 22.06.2016

începând cu ora 12.00, sala 0.1. Examinator: asist. drd. Ogarlaci Monica.