Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir - UNIVERSITATE CU GRAD DE INCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir” este o UNIVERSITATE CU GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT acordat de ARACIS (AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR).
Click aici pentru a vedea certificatul
Documente acreditare

Susţinerea examenului de licenţă-iulie 2015

Absolventii se vor prezenta la proba scrisa in data de 13.07.2015, ora 09:00. Accesul in sali se va face incepand cu ora 08:30;  se vor legitima cu C.I. si Certificat de casatorie(pentru cei care si-au schimbat numele).

TINUTA OBLIGATORIE!

IN DATA DE 13.07.2015 SI 14.07.2015   SE DESFASOARA EXAMENUL DE LICENTA.

ACTE NECESARE:

-4 POZE 3/4 MATE

-DIPLOMA DE BACALAUREAT(original si copie legalizata)

-CERTIFICAT DE CASATORIE (copie legalizata)

-4 FORMULARE TIPIZATE (de la sectretariat)

-TAXA – 900 LEI

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR,  DE ACHITARE A TAXEI SI DE PREDARE A LUCRARILOR:

-22.06.2015-07.07.2015, între orele 09:00-16:00.

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE LICENŢĂ

ABSOLVENŢII SE VOR PREZENTA LA PROBA SCRISĂ ÎN DATA DE 13.07.2015, ORA 09:00

ACCESUL ÎN SĂLI SE VA FACE ÎNCEPÂND CU ORA 08:30

SE VOR LEGITIMA CU  C.I.,  ŞI CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (PENTRU CEI CARE ŞI-AU SCHIMBAT NUMELE)

ŢINUTA OBLIGATORIE!

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ VA ÎNCEPE  DUPA AFIŞAREA REZULTATELOR DE LA PROBA SCRISĂ.

 

Pentru întocmirea lucrării de licenţă vă rugăm consultaţi:

ghid_licenta 2014-2015

Examenul de licenţă are loc în data de 13-14 IULIE 2015.

 

Pentru detalii vă rugăm să sunaţi la secretariatul facultăţii 0256/221.355