Admitere licență
UNIVERSITATEA CREȘTINĂ (3)

Admitere licență 2019-2020

Diplomele obținute la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir sunt de o valoare certă, fiind recunoscute pe plan național și internațional.

Admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și de masterat constă în concurs de dosare. Evaluarea fiecărui candidat se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat/licență.

În cazul mediilor egale obținute la admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi media anilor de studiu din liceu/facultate.

Cursuri Licenţă (pentru absolvenţii de liceu):

Domeniu: Administrarea afacerilor.
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor.
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 3 ani.
Forma de finalizare: Licenţă.
Titlu acordat: Licenţiat în ştiinţe economice;

Admiterea se realizează în două etape:

Etapa I

Înscrieri în perioada: 03.06.-31.07.2019
Data de afișare a candidaților admiși: 31.07.2019
Afișarea rezultatelor finale: 16,08.2019

Etapa II

Înscrieri în perioada: 01.08.-29.09.2019
Data de afișare a candidaților admiși: 29.09.2019
Afișarea rezultatelor finale: 30.09.2019

Lista cu actele necesare pentru dosarul de concurs – Licență (cu frecvență – ZI)

În perioada de înscriere fiecare candidat va depune un dosar la secretariatul facultăţii care va conţine următoarele: