Admitere licență

Admitere licență 2018-2019

Diplomele obținute la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir sunt de o valoare certă, fiind recunoscute pe plan național și internațional.

Admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și de masterat constă în concurs de dosare. Evaluarea fiecărui candidat se face pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat/licență.

În cazul mediilor egale obținute la admitere de către candidații situați pe ultimul loc, criteriul de departajare va fi media anilor de studiu din liceu/facultate.

Cursuri Licenţă (pentru absolvenţii de liceu):

Domeniu: Administrarea afacerilor.
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor.
Forma de învăţământ: ZI
Durata: 3 ani.
Forma de finalizare: Licenţă.
Titlu acordat: Licenţiat în ştiinţe economice;

Admiterea se realizează în două etape:

Etapa I

Înscrieri în perioada: 04.06.-31.07.2018
Data de afișare a candidaților admiși: 31.07.2018
Confirmarea ocupării locului (plata a 25% din taxa de școlarizare): 31 07.2018 – 01.08.2018
Afișarea rezultatelor finale: 01.08.2018

Etapa II

Înscrieri în perioada: 01.08.-28.09.2018
Data de afișare a candidaților admiși: 28.09.2018
Confirmarea ocupării locului (plata a 25% din taxa de școlarizare): 28.09.2018-29.09.2018
Afișarea rezultatelor finale: 29.09.2018

Lista cu actele necesare pentru dosarul de concurs – Licență (cu frecvență – ZI)

În perioada de înscriere fiecare candidat va depune un dosar la secretariatul facultăţii care va conţine următoarele: