Susținerea examenului de dizertație – AAT

Ghid privind elaborarea și prezentarea lucrării de disertație

Pentru întocmirea lucrării de disertaţie vă rugăm consultaţi: