Fișele disciplinelor – studii licență FR

Programe analitice – Studii licenţă fără frecvenţă

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
Facultatea de Management Turistic și Comercial din Timișoara
Domeniul de licenţă: Administrarea afacerilor
Specializarea: Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Durata programului: 3 ANI
Forma de învăţământ: FR